ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ ថែមទាំងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនាំទ្រព្យរបស់ពួកគេផងដែរ ដោយបង្ហាញតាមពណ៌ និងលេខ។ ឆ្នាំទាំង១២ អាចប្រើពណ៌ និងលេខទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនលាភរបស់ខ្លួន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត
ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ក្នុងខ្លួន ដើម្បីបំពេញការងារនោះទេ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហមចាស់។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំឆ្លូវ
ថ្ងៃនេះ បើអ្នកមានអំណួតពេក នោះនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងគ្រប់ពេល។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស្វាយ។ លេខសំណាង គឺលេខ៣។

ឆ្នាំខាល
ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកល្អណាស់ ដោយអាចទទួលជោគជ័យគ្រប់មុខ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លក្រហមចាស់។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំថោះ
ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងមានគំនិតប្លែកៗដែលអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុនបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌អង្ករ។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំរោង
ថ្ងៃនេះ បើអ្នកសម្រាកមិនបានល្អ នោះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការងារអ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ២។

ឆ្នាំម្សាញ់
ថ្ងៃនេះ បើអ្នកមិនខំប្រឹងក្នុងការងារ នោះអ្នកនឹងមិនបានផលនោះទេ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំមមី
ថ្ងៃនេះ អារម្មណ៍អ្នកនឹងល្អខ្លាំង ដោយអាចទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងខ្ពស់ចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំមមែ
ថ្ងៃនេះ ការងារអ្នកនឹងមិនមានលំនឹងឡើយ ដោយអាចទទួលបានផលតិច ឬច្រើនមិនទៀងទេ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំវក
ថ្ងៃនេះ លាភក្រៅរបស់អ្នកនឹងល្អណាស់ ដោយងាយទទួលបានផលចូលមក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំរកា
ថ្ងៃនេះ សម្ពាធនឹងចូលមកច្រើនជិតខ្លួនអ្នក ដូចនេះ អ្នកគួរតែចេះបន្ធូរអារម្មណ៍។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះចាស់។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំច
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែរក្សាអារម្មណ៍ឲ្យស្ងប់ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំកុរ
ថ្ងៃនេះ លាភអ្នកក៏មានសភាពល្អដែរ ដោយអាចទទួលបានផលដូចឆ្នាំដទៃ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស្វាយ។ លេខសំណាង គឺលេខ៨៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង