ជំងឺត្រៀមក្រឡាភ្លើងកើតឡើងនៅពេលដែលមានការឡើងខ្ពស់របស់សម្ពាធឈាមក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។ វាអាចជារឿងគ្រោះថ្នាក់ទាំងស្រ្តីជាម្តាយ និងទារកក្នុងផ្ទៃ។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?)យ៉ាងណាមិញ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះប្រហែលជាអាចបង្ហាញអាការៈរបស់ជំងឺត្រៀមក្រឡាភ្លើងដូចខាងក្រោមនេះ៖