ជាធម្មតាយុវវ័យមានការកើនឡើងចំណង់អាហារយ៉ាងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅជុំវិញអាយុ ១០ឆ្នាំ សម្រាប់ក្មេងស្រី និង ១២ឆ្នាំសម្រាប់ក្មេងប្រុស។ (អាន:ស្បែកកូនរបស់អ្នកនឹងស្អាតហើយមិនរមាស់បើធ្វើតាមវិធីនេះ តើកូនស្រីរបស់អ្នកចេះតែរមាស់ស្បែកមែនទេ?)ក្នុងពេលវ័យជំទង់ ក្មេងប្រុសត្រូវការជាមធ្យម ២៨០០កាឡូរីជារៀងរាល់ថ្ងៃ ខណៈពេលដែលក្មេងស្រីត្រូវការ ២២០០កាឡូរី។ ការឃ្លានអាហារ ជាធម្មតាចាប់ផ្តើមស្រាកស្រាន្តទៅវិញនៅពេលយុវវ័យឈប់លូតលាស់ទៀត។ (អាន:ថ្នាំងងុយគេង ពេលអ្នកគួរប្រើ)

ប៉ុន្តែសម្រាប់យុវវ័យដែលខ្ពស់ៗ និងក្មេងដែលលេងកីឡា ប្រហែលជាត្រូវការកាឡូរីកាន់តែច្រើននៅពេលគេជិតហួសវ័យជំទង់ទៅទៀត៕