ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអាការៈដែលអាចបង្ហាញអ្នកថា បេះដូងកូនកំពុងតែជួបបញ្ហា។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  • ពេលដែលបេះដូងអ្នកមិនល្អ ក្នុងពេលគេង អ្នកនឹងអាចគេងមិនលក់ ហើយក្អក។ ការក្អកនេះ អាចកើតឡើងក្រោយពេលដែលអ្នកគេងៗហើយស្រាប់តែភ្ញាក់ ដោយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាច រួចក៏ក្អកមិនឈប់។ នេះជាមុខសញ្ញាមួយដែលប្រាប់អ្នកថាអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីបេះដូងរបស់អ្នក។
  • នៅពេលដែលអ្នកគេង ស្រាប់តែដៃជើងត្រជាក់ ហើយដណ្តប់ភួយយ៉ាងណាក៏មិនក្តៅ មានន័យថាបេះដូងអ្នកកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាហើយ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្ន ទើបមិនជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំ។
  • នៅពេលដែលបេះដូងអ្នកមានបញ្ហា អ្នកនឹងអាចពិបាកដកដង្ហើម។ មានពេលខ្លះ អ្នកអាចឈឺដើមទ្រូង ឈឺខ្នង ឬឈឺផ្នែកផ្សេងទៀត។ ដូចនេះ ពេលដែលកើតមានបញ្ហាទាំងនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពីបេះដូងរបស់អ្នក ដោយគួរតែទៅពិនិត្យ ទើបអាចព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលា៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង