ការសិក្សាជាច្រើនបង្ហាញថា ការដាក់កម្រិតជាតិស្ករ និងកាបូនអ៊ីដ្រាតចម្រាញ់ អាចជួយ អ្នកសម្រកទម្ងន់ និងបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នក។

ជាតិស្ករ ជាពិសេស fructose អាចបង្កើនសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកច្រើនជាងអំបិល។ នេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយ។ នៅក្នុងការសាកល្បងដែលមានរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៨ សប្តាហ៍ ជាតិស្ករបាន បង្កើន សម្ពាធឈាមដោយ ៥,៦ mm Hg diastolic និង ៦,៩ mm Hg systolic។

ការសិក្សាឆ្នាំ ២០២០ ដែលបានប្រៀបធៀបរបបអាហារដ៏ពេញនិយមផ្សេងៗបាន រកឃើញ ថាសម្រាប់អ្នកដែលមានទម្ងន់ ឬធាត់ខ្លាំង របបអាហារកាបូនអ៊ីដ្រាតទាប និងជាតិខ្លាញ់ទាប បានបញ្ចុះសម្ពាធឈាមឌីយ៉ាស្តូលិក ជាមធ្យមប្រហែល ៥ mm Hg និងសម្ពាធឈាម ស៊ីស្តូលិក របស់ពួកគេ ៣ mm Hg បន្ទាប់ពី ៦ ខែ។

អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃរបបអាហារដែលមានជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតទាប និងជាតិស្ករទាប គឺថាអ្នកមានអារម្មណ៍ឆ្អែតបានយូរ ដោយសារតែអ្នកទទួលទានប្រូតេអ៊ីន និងខ្លាញ់ច្រើន។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង