ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបលើកលាភរបស់ឆ្នាំទាំង១២។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  • បើអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំជូត គួរតែរករូបឆ្លូវដាក់លើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ព្រោះអាចនាំទ្រព្យធំជូនអ្នកបាន។
  • ប្រសិនជាអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំថោះ គួរតែដាក់រូបចលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ទើបអាចនាំក្រដាសប្រាក់ធំជូនអ្នក។
  • បើអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ គួរតែដាក់រូបវកលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ទើបមានលុយហូរចូលមកខ្លាំង។
  • ប្រសិនជាអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំខាល គួរតែដាក់រូបកុរលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ទើបអ្នកមិនខ្វះលុយចាយ។
  • បើអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំរោង គួរតែដាក់រូបរកាលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ ទើបអាចនាំមហាទ្រព្យមកក្នុងឃ្លាំងអ្នក។
  • ប្រសិនជាអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំមមី គួរតែដាក់រូបមមែលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ នោះនឹងមានលុយធំខ្លាំងណាស់ចូលក្នុងហោប៉ាវអ្នក៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង