ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?
ឆ្នាំជូត

ក្នុងផ្ទះបើមានឆ្នាំជូត ដល់ពេលដែលអាចជួបនឹងលាភធំហើយ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានសំណាងល្អជាបន្តបន្ទាប់គ្នា។ ជាពិសេស ទ្រព្យធំក៏នាំគ្នាសម្រុកចូលមកផងដែរ។ ដូចនេះ ក្នុងផ្ទះនឹងមានលុយចាយទាំងអស់គ្នាម៉ង។

ឆ្នាំវក

ក្នុងផ្ទះបើមានឆ្នាំវក ដល់ពេលដែលមានអ្នកនាំលុយជូនហើយ។ ជាពិសេស ឱកាសនៃការចំណេញបានប្រាក់ធំនឹងចូលមកដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនខ្វះលុយទៀតទេ។

ឆ្នាំខាល

ផ្ទះដែលមានឆ្នាំខាល ដល់ពេលដែលប្រមូលបានទ្រព្យធំៗហើយ។ ជាពិសេស ក៏មិនជួបនឹងឧបសគ្គអ្វីទៀតដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យផលដែលទទួលបានគឺច្រើនណាស់។ ដូចនេះ អ្នកផ្ទះនឹងមានប្រាក់ចាយច្រើនណាស់៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង