ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

ឆ្នាំជូត ក្នុងអាយុចន្លោះ២៨ឆ្នាំ ៣៦ឆ្នាំ និង៤៣ឆ្នាំ ជាពេលដែលអ្នកអាចប្រទះនឹងទ្រព្យធំ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកជួបនឹងឱកាសធំច្រើន។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនបានច្រើនណាស់។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ឆ្នាំឆ្លូវ ចន្លោះអាយុ២០ឆ្នាំ អាចនឹងបង្កើតកំហុសច្រើន។ ប៉ុន្តែក្រោយដល់អាយុ៣០ឆ្នាំ គេនឹងអាចចាប់ផ្តើមបំពេញការងារបានយ៉ាងនឹងនរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យចៅហ្វាយនាយពេញចិត្តជាខ្លាំង។ ដូចនេះ ការទទួលបានតំណែងខ្ពស់មិនមែនជារឿងលំបាកឡើយ។

ឆ្នាំខាល

ឆ្នាំខាល ក្នុងចន្លោះអាយុ២៥ឆ្នាំ នឹងអាចរកឃើញផ្លូវទ្រព្យដែលជារបស់ខ្លួន។ ជាពិសេស ក្រោយអាយុ៣៣ឆ្នាំ និង៤១ឆ្នាំ នឹងអាចទទួលបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនដែលចាយមិនចេះអស់ចូលមករកអ្នក៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង