ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត
ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃដែលទេវតាទ្រព្យស្រឡាញ់អ្នកណាស់ ដោយនាំឱកាសចូលមកឲ្យអ្នកបានយ៉ាងច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿង។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំឆ្លូវ
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែក្តាប់ឲ្យជាប់នូវការងារអ្នក ទើបអ្នកអាចបំពេញការងារបានល្អ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំខាល
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែកាត់បន្ថយការជួបជុំគ្នា ទើបមិនមានទ្រព្យច្រើនហូរចេញក្រៅ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំថោះ
ថ្ងៃនេះ ទ្រព្យអ្នកមិនល្អទេ ដោយអាចចេញក្រៅគ្រប់ពេល ដូចនេះ អ្នកមិនគួរទៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស្វាយចាស់។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំរោង
ថ្ងៃនេះ ប្រាក់មិនអាចចូលឃ្លាំងអ្នកបានទេ ដោយមានតែចេញ ដូចនេះ អ្នកគួរតែគ្រប់គ្រងឲ្យជាប់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំម្សាញ់
ថ្ងៃនេះ អ្នកអាចធ្វើការបណ្តាក់ទុនបាន ព្រោះផលដែលទទួលបានគឺមិនទាបទេ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ខៀវ។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំមមី
ថ្ងៃនេះ អ្នកនឹងមានមនុស្សមួយក្រុមតាមជួយអ្នកក្នុងការងារ ដោយងាយធ្វើឲ្យអ្នកជោគជ័យ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌អង្ករ។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំមមែ
ថ្ងៃនេះ ទ្រព្យអ្នកមិនសូវចូលទេ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកចាយវាយណាស់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំវក
ថ្ងៃនេះ អ្នកគួរតែចាយដោយគិត ទើបឃ្លាំងទ្រព្យអ្នកនឹង។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌លឿងខ្ចី។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំរកា
ថ្ងៃនេះ ផ្កាយសំណាងនឹងនៅតាមជួយអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានផលខ្ពស់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំច
ថ្ងៃនេះ មិនថាអ្នកធ្វើអ្វីទេ សុទ្ធតែអាចឈ្នះទាំងអស់។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៨។

ឆ្នាំកុរ
ថ្ងៃនេះ ការងារអ្នកអាចមានភាពជោគជ័យខ្លះ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ២៕