ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអាយុដែលអ្នកអាចរួមភេទបាន ហើយរួមភេទក្នុងប៉ុន្មានដងក្នុងមួយអាទិត្យទើបល្អចំពោះសុខភាព។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  • នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតក្នុងចន្លោះអាយុចាប់ពី២០ឆ្នាំដល់៣០ឆ្នាំ អ្នកអាចរួមភេទ៣ដងក្នុងមួយអាទិត្យបាន ដោយមិនគួរលើសទេ ព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបាន ទោះបីជាអ្នកចង់យ៉ាងណាក៏ដោយ។
  • ប្រសិនជាអ្នកឈនដល់អាយុចាប់ពី៣១ ដល់៤០ឆ្នាំ អ្នកអាចរួមភេទចាប់ពី១ ឬ២ដងក្នុងមួយអាទិត្យ ទើបល្អចំពោះសុខភាពអ្នកទាំងពីរ។
  • បើអ្នកស្ថិតក្នុងអាយុពី៤១ ដល់៥០ឆ្នាំ សុខភាពអ្នកចាប់ផ្តើមចាស់ដែរហើយ។ ដូចនេះ អ្នកអាចរួមភេទបានពី៤ទៅ៦ដងក្នុងមួយខែ ទើបមិនធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកឆាប់ទ្រុឌទ្រោម។
  • នៅពេលដែលអ្នកដើរចូលវ័យចាប់ពី៥១ ដល់៦០ឆ្នាំ ការរួមភេទរបស់អ្នកអាចកាត់បន្ថយមកត្រឹម២ទៅ៣ដងក្នុងមួយខែ ទើបសុខភាពមិនខ្សោយទៅៗ ដោយមិនដឹងខ្លួន។
  • អាយុ៦០ឆ្នាំឡើងទៅ សុខភាពឈានចូលវ័យជរាដែរហើយ។ ដូចនេះ ការរួមភេទរបស់អ្នកអាចចាប់ពី១ដងឡើងទៅក្នុងមួយខែ ទើបមិនធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកប្រែជាមិនល្អ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង