ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបស់ដែលមិនគួរទុកក្នុងទូរខោអាវឡើយ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  • អ្នកមិនគួរយកកូនសោរទុកក្នុងទូរខោអាវនោះទេ ព្រោះទុកយូរទៅវាអាចច្រេះ ដោយអាចធ្វើឲ្យប្រឡាក់ខោអាវរបស់អ្នកបាន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកក្នុងការបោកសម្អាតខ្លាំងណាស់។ ជាពិសេស វាក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លាភសំណាងរបស់អ្នកផងដែរ។
  • អ្នកមិនគួរព្រោះតែមិនចង់ឲ្យកូនញ៉ាំនំកញ្ចប់ច្រើន ហើយយកទៅទុកក្នុងទូរខោអាវទេ ព្រោះទុកក្នុងនោះអាចធ្វើឲ្យខោអាវអ្នកដុំក្លិនទាំងនោះបាន។ ជាពិសេស ការទុកបែបនេះ ក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ហុងស៊ុយក្នុងផ្ទះអ្នកផងដែរ។
  • អ្នកក៏មិនគួរយកលុយទៅទុកក្នុងទូរខោអាវដែរ ព្រោះលើលុយនោះសម្បូរទៅដោយមេរោគ ដោយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបានពេលដែលអ្នកយកខោអាវទាំងនោះមកស្លៀកពាក់។ ជាពិសេស លាភផ្សេងៗក៏មិនហ៊ានចូលមករកអ្នកផងដែរ។
  • ចុងក្រោយ អ្នកមិនគួរទុកសម្លីអនាម័យក្នុងទូរដែរ ព្រោះមេរោគអាចផ្ទុកលើសម្លីនោះ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកយកមកប្រើប្រាស់ អាចធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយមិនដឹងខ្លួន៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង