អ្នកត្រូវការជាតិដែកដើម្បីបង្កើតបានជាអេម៉ូគ្លូប៊ីន ដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមនីមួយៗក្នុងការដឹកនាំអុកស៊ីសែនចិញ្ចឹមសព្វរាងកាយ។ ករណីកង្វះជាតិដែកនេះកើតឡើងលើមនុស្សស្រីជាងមនុស្សប្រុស ជាពិសេសក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះតែម្តង។ (អាន៖ ថ្នាំងងុយគេងពេលអ្នកគួរប្រើ)ការដែលកង្វះគ្រាប់ឈាមដោយសារជាតិដែកមិនគ្រប់គឺកើតឡើងនៅពេលដែលរាងកាយមិនអាចផលិតកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមដែលមានសុខភាពល្អបានគ្រប់គ្រាន់ ឬកោសិកាគ្រាប់ឈាមធ្វើការមិនបានត្រឹមត្រូវ។ 

រឿងនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកមិនមានជាតិដែកក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្រាន់។ ស្រ្តីដែលមានផ្ទៃពោះ និងអ្នកដែលមករដូវច្រើនៗទំនងជាងាយកង្វះគ្រាប់ឈាមដោយសារតែជាតិដែកមិនគ្រប់ណាស់។ ការកង្វះគ្រាប់ឈាមដោយសារជាតិដែកមិនគ្រប់ច្រើនតែកើតឡើងបន្តិចម្តងៗ និងចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងរោគសញ្ញាមិនគ្រប់គ្រាន់។ នៅពរលរឿងនេះកើតឡើងយូរៗទៅ អ្នកប្រហែលជាអាចសម្គាល់ដឹងរឿងនេះតាមរយៈអាការៈមួយឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង