​អ្នក​អាច​អង្គុយ​ឱ្យ​ត្រង់ ហើយ​ធ្វើ​ដូចខាងក្រោម ៖
1.​ ​ដំបូង អ្នក​ត្រូវ​ដកដង្ហើម​ធំ ចេញមកក្រៅ ជាមុនសិន​។​
2.​ ​បន្ទាប់មក បិទមាត់ ហើយ​ប្រើ​ច្រមុះ ដើម្បី​ស្រូប​ដង្ហើមចូល ហើយ​រាប់​ដល់​លេខ ៤ ទើប​ឈប់​។​
3.​ ​បន្ទាប់មកទៀត ឈប់​ដកដង្ហើម ហើយ​រាប់​ដល់​លេខ ៧ ទើប​ឈប់​។​
4.​ ​ចុងក្រោយ ដកដង្ហើម​ធំ​ចេញ​មក​វិញ ហើយ​រាប់​ដល់​លេខ ៨​។ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ចលនា​ខាងលើ​ទាំងនេះ ចំនួន ៤ ដង​៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង