ស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនបាននាំគ្នាវះកាត់កែសុដន់អោយធំឬក៏អោយមានរាងស្អាតនោះ អ្នកជំនាញបានព្រមានថា ការវះកាត់កែសុដន់អាចនឹងបង្កើនហានិភ័យកើតមហារីក។

រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថអាមេរិកកំពុងព្រមានអ្នកដែលវះកាត់កែដើមទ្រូងថា ពួកគេអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់នៅក្នុងការកើតជំងឺមហារីក។

នេះគឺជាការរកឃើញថ្មីទាក់ទងនឹងការវះកាត់កែសុដន់និងជំងឺមហារីក។

ដូច្នេះ ស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានវះកាត់កែសុដន់ទេនោះ ពួកគេមិនគួរ ធ្វើការវះកាត់កែសុដន់ឡើយ។ ពួកគេត្រូវដឹងជាមុនថាវាអាចនឹង បង្កើនហានិភ័យ កើតជំងឺមហារីក បើសិនជាពួកគេវះកាត់កែសុដន់អោយធំជាងមុននិងស្អាតជាងមុន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង