ប្រសិនជាអ្នកចង់ដើរដល់ផ្លូវជោគជ័យឆាប់ អ្នកគួរតែបង្ខំខ្លួនឲ្យធ្វើរឿងទាំងឡាយនេះ។ តើមានរឿងអ្វីខ្លះទៅ?

1. នៅពេលដែលអ្នកចង់គេងយូរ អ្នកត្រូវតែបង្ខំខ្លួនឯងឱ្យក្រោកពីគេងពីព្រលឹម ទើបអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយក្នុងការបំពេញការងារ ដោយមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទៀតផង។

2. អ្នកត្រូវតែលះបង់ច្រើនជាងទទួលផល ព្រោះមានតែការហ៊ានលះបង់ទេ ទើបផលដែលចូលមកមិនទាប។

3. អ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃច្រើនជាងអ្នកដទៃយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នក។ នៅពេលដែលអ្នកចេះបារម្ភ និងលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃ នោះអ្នកនឹងអាចទទួលបានផលពីអ្នកទាំងនោះនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានឡើយ។

4. ទោះបីជាអ្នកដួលក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែងើបឈរដោយខ្លួនឯងដែរ ព្រោះគ្មាននរណាអាចជួយអ្នកក្រៅពីអ្នកជួយខ្លួនឯងមុនគេនោះទេ។

5. អ្នកត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុស ហើយយកកំហុសឆ្គងទាំងនេះមកធ្វើជាបទពិសោធន៍ដើម្បីរៀនសូត្រ។ ការរៀនពីបទពិសោធន៍ទាំងនេះ នឹងអាចជួយអ្នកឲ្យជោគជ័យយ៉ាងងាយ។

6. មិនខ្វះថានៅមុខមានឧបសគ្គធំប៉ុណ្ណាទេ តែអ្នកត្រូវតែពុះពារដើម្បីសម្រចបំណងប្រាថ្នាអ្នក។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែធ្វើរឿងទាំងឡាយខាងលើ ដើម្បីអាចដើរដល់ផ្លូវជោគជ័យបាន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង