ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីចរិតរបស់ឆ្នាំរកា។ តើគេជាបុគ្គលដែលមានចរិតបែបណាទៅ?

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកា បែងចែកច្បាស់ណាស់រវាងស្រឡាញ់ និងស្អប់។ ពេលដែលឈ្លោះគ្នាម្តងៗ មិនថាពាក្យអាក្រក់យ៉ាងណាទេគឺចេញពីមាត់គេជានិច្ច។ ជាពិសេស ពេលដែលមិនសប្បាយចិត្តម្តងៗ គេមិនចូលចិត្តនិយាយអ្វីឡើយ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំរកាជាមនុស្សដែលមានចិត្តទន់ ដោយទោះគេធ្វើខុសយ៉ាងណា ឲ្យតែនិយាយសុំទោស នោះនឹងលើកលែងទោសឲ្យជានិច្ច។ អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះចូលចិត្តនិយាយច្រើនណាស់ ដោយបាននិយាយគឺមិនឈប់ឡើយ តែបើមិនចង់និយាយ មួយម៉ាត់ក៏មិនហាលដែរ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង