ការបាត់បង់​អ័រម៉ូន Estrogen ក្នុងពេល​រាំង​រដូវ​អាច​ធ្វើអោយ​ចំណង់​ផ្លូវភេទ និង​មុខងារ​ផ្លូវភេទ​របស់​ស្ត្រី​មាន​ការផ្លាស់ប្តូរ ។ ស្ត្រី​រាំ​ង​រដូវ និង​ក្រោយ​រាំង​រដូវ​ហើយ​ប្រហែល​ជា​សំគាល់​ខ្លួនឯង​ដឹងថា​ពួកគេ​មិន​អាច​មាន​សម្រើប​ផ្លូវភេទ​បាន​ស្រួល​ដូច​មុន​ទេ ហើយ​នេះ​ក៏​ជា​លទ្ធផល​បញ្ជាក់​ថា​ចំណង់​ផ្លូវភេទ​របស់​ពួកគេ​មាន​ការថយចុះ ។​


​លើសពីនេះទៅទៀត កំរិត​អ័រម៉ូន Estrogen ចុះ​ទាប​អាច​ធ្វើអោយ​ឈាម​ដែល​ទៅ​ផ្គត់​ផ្គង​ដល់​ទ្វារមាស​មាន​ការថយចុះ​ដែរ ។ ការថយចុះ​លំហូរ​ឈាម​បែបនេះ​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​ការ​បញ្ចេញ​ទឹករំអិល​របស់​ទ្វារ​មាស និង​ធ្វើអោយ​ទ្វារមាស ​ស្ងួត​ខ្លាំង និង​ពិបាក​ក្នុងការ​រួមភេទ ។​


​កំរិត​អ័រម៉ូន Estrogen ចុះ​ទាប​មិនមែន​ជា​អ្នក​បង្កបញ្ហា​តែមួយគត់​ធ្វើអោយ​ថយ​ចុះ​ចំណង់​ផ្លូវភេទ​នោះ​ទេ មាន​កត្តា​ជាច្រើន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ប្រហែល​ជា​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដល់​ចំណង់​ផ្លូវភេទ​របស់​មនុស្ស​ក្នុងពេល​រាំ​ង​រដូវ និង​ក្រោយពេល​រាំ​ង​រដូវ​ហើយ ។ បញ្ហា​ទាំងនេះ​មានដូចជា​៖

–        មាន​បញ្ហា​លើ​ការបញ្ជា​ប្លោកនោម

–        ពិបាក​ដេក​

–        បាក់​ទឹកចិត្ត ឬ​ថប់​អារម្មណ៍​

–        មាន​ភាព​តានតឹង​ក្នុង​អារម្មណ៍​

–        ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​

–        ព្រួយបារម្ភ​លើ​បញ្ហាផ្នែកសុខភាព ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង