​សមាសភាគ​សំខាន់​នៃ ប្រព័ន្ធ​តម្រងនោម នេះ​គឺ​មាន តម្រង​នោម បង្ហូរ​នោម ប្លោកនោម និង បង្ហួរ​នោម​។ ប្រសិនបើ​មាន​ផ្នែក​ណាមួយ នៃ​ប្រព័ន្ធ​តម្រង​នោម មានកា​រលាក ហើយ វា​និង​អាច​ជា​ទូទៅ និង​មាន​ការ​រលាក​ដល់​ផ្លូវ​បង្ហួរនោម​ផ្សេងទៀត​។ ពេល​តម្រងនោម​មួយ បាន​ក្លាយទៅជា​រលាក សម្រាប់​វេជ្ជសាស្ត្រ​អាច​សំដៅ​ទៅលើ  pyelonephritis ។ ដូច្នេះ ការឆ្លង​មេរោគ​ទៅលើ​តម្រងនោម គឺជា​ប្រភេទ​មួយ​ក្នុងចំណោម ប្រភេទ​ជាច្រើន​នៃ ការឆ្លង​មេរោគ ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ​តំរង​នោម​។ ការ​រលាក​ទាំងនោះ​អាច​រួមមាន​៖

  • ​ការ​រលាក​ប្លោកនោម​ស្រួចស្រាវ (​មាន​ការឆ្លង​មេរោគ ទៅលើ​ប្លោកនោម )
  • ​ការ​រលាក​ប្លោកនោម ជា​ញឹកញាប់​
  • ​ការ​រលាក​ក្រពេញប្រូ​ស្តាត
  • ​ការបង្ក​រោគ​ទៅលើ​តម្រងនោម ( pyelonephritis )
  • ​ការ​រលាក​បង្ហួរនោម​

​ចំណាត់​ថ្នាក់​ទូទៅ​បន្ថែមទៀត នៃ​ការឆ្លង​មេរោគ ទៅលើ​ប្រព័ន្ធ​តំរង​នោម អាច​មាន​ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖

  • ​ការឆ្លង​មេរោគ ទៅលើ​បំពង់​បង្ហួរ​ទឹកនោម​ផ្នែក​ខាងក្រោម អាច​មាន​ការពាក់ព័ន្ធ​នឹង បង្ហួរ​នោម ប្លោកនោម  និង ចំពោះ​បុរស​គឺ​អាច​ជា ក្រ​ពេញ ប្រូ​ស្តាត​។​
  • ​ជំងឺ​រលាក​ទៅ​លើ​ផ្លូវ ខាងលើ គឺ​សំដៅ​ទៅលើ ការឆ្លង​មេរោគ​នៃ​តម្រងនោម ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង