ការញ៉ាំអាហារមិនឲ្យទទួលបានជាតិប្រៃច្រើន អាចជួយអ្នកចៀសផុតពីជំងឺបេះដូង ឬដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបាន។ យ៉ាងណាមិញ (អាន៖ ថ្នាំងងុយគេងពេលអ្នកគួរប្រើ)របៀបក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនជាតិប្រៃក្នុងរបបអាហារ អ្នកអាចធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖