ខាងក្រោមនេះ health.com.kh នឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែស្អាតបាន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. អ្នកត្រូវតែមានជំនឿចិត្តចំពោះខ្លួនឯងដោយគិតថាអ្នកជាមនុស្សដែលស្អាតជានិច្ច។ហើយមិនត្រូវគិតថាខ្លួនឯងមានរូបរាងអាក្រក់ទេ ព្រោះវាអាចដូចមាត់បាន។
  2. អ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់ខ្លួន មានន័យថាអ្នកអាចទិញខោអាវស្អាតៗមកពាក់ ហើយតុបតែងមុខនិងខ្លួនឲ្យស្អាតគ្រប់ពេលដើម្បីបង្កើនជំនឿចិត្តអ្នក។
  3. អ្នកត្រូវតែចេះស្រលាញ់ខ្លួនឯង ចេះបន្ធូរអារម្មណ៍ និងធ្វើឲ្យខ្លួនសប្បាយចិត្តជានិច្ចព្រោះវាអាចរក្សាសម្ជស្សអ្នកឲ្យគង់វង្សបាន។
  4. អ្នកត្រូវតែរក្សាសុខភាពល្អជានិច្ចព្រោះវាក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្អាតបានដែរ។

ដូចនេះអ្នកគួរតែធ្វើតាមចំនុចខាងលើដើម្បីសម្ជស្សអ្នកបានយូរអង្វែង៕