ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីពេលវេលាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរអាចរួមភេទជាមួយគ្នាដល់ចំណុចកំពូលបាន។ តើមានពេលណាខ្លះទៅ?

1. អ្នកអាចរួមភេទនៅពេលព្រឹក ព្រោះក្រោយពេលដែលអ្នកក្រោកពីគេង អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ ដោយអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ចូលដល់ចំណុចកំពូលបាន។ ដូចនេះ អ្នកអាចជ្រើសរើសចាប់ពីម៉ោង៦ ដល់ម៉ោង៨ព្រឹក ដើម្បីរួមភេទបាន។

2. អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសម៉ោងចាប់ពីម៉ោង២ ដល់ម៉ោង៤ថ្ងៃត្រង់ដែរ ព្រោះរយៈពេលនេះ ជាពេលវេលាដែលស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតរបស់បុរសកើនឡើងជាខ្លាំង។ ដូចនេះ បើអ្នកចង់មានផ្ទៃពោះបានសម្រេច អ្នកអាចជ្រើសរើសម៉ោងនេះបាន ព្រោះនៅពេលដែលអ្នកអាចឡើងដល់ចំណុចកំពូល ហើយស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតច្រើន នោះអ្នកនឹងងាយមានកូនខ្លាំងណាស់។

3. ក្រោយពេលដែលអ្នកចេញពីធ្វើការ ហើយពិសារអាហារពេលល្ងាចរួច រាងកាយអ្នកនឹងអាចធូលស្រាល ដោយមានអារម្មណ៍ល្អខ្លាំង។ ដូចនេះ អ្នកអាចធ្វើការរួមភេទបាន ព្រោះនៅពេលនេះ ជាពេលដែលអ្នកអាចឡើងដល់ចំណុចកំពូលបាន។ ដូចនេះ ពេលវេលាដែលស័ក្តិសម គឺចាប់ពីម៉ោង៧ ដល់ម៉ោង៩យប់។

4. នៅពេលដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវស្រួលខ្លួន ឬជិតផ្តាសាយ អ្នកអាចធ្វើការរួមភេទបាន ព្រោះនៅពេលនេះ បើអ្នកអាចរួមភេទចូលដល់ចំណុចកំពូល ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអ្នកនឹងប្រែជារឹងមាំ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចស្រួលខ្លួនឡើងវិញ ដោយជាតិពុលអាចបញ្ចេញមកក្រៅផងដែរ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង