ជំហររបស់រាងកាយមានឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ចំពោះសុខភាពរយៈពេលយូរ។ ជំហរដ៏ល្អមានន័យថា ឆ្អឹងកងខ្នងស្ថិតក្នុងកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ ក្នុងកំណោងធម្មជាតិទាំងបីរដូចជា ក ខ្នងផ្នែកកណ្តាល និងចង្កេះ។ យ៉ាងណាមិញ ការដែលមានជំហររាងកាយមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឲ្យ៖

  • ឆ្អឹងកងខ្នងស្ថិតក្នុងសភាពមិនស្មើរគ្នា ដែលជាហេតុនាំឲ្យវាងាយនឹងបាក់បែក និងមានរបួសបាន
  • មានការឈឺចាប់នៅក ស្មា និងខ្នង
  • បន្ថយភាពបត់បែន និងចលនារបស់សន្លាក់
  • អតុល្យភាព និងបង្កើនការដួល
  • មានបញ្ហាច្រើនជាមួយនឹងការរំលាយអាហារ
  • ពិបាកដល់ការដកដង្ហើម៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង