ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

 • ឆ្នាំជូត ខែ៩ នឹងអាចប៉ងបានទ្រព្យគ្រប់យ៉ាង។
 • ឆ្នាំឆ្លូវ ខែ១១ នឹងជោគជ័យគ្រប់ការងារ។
 • ឆ្នាំខាល ខែ៩ នឹងជួបឱកាសច្រើនក្នុងការកើបប្រាក់។
 • ឆ្នាំថោះ ខែ៧ លាភគ្រប់យ៉ាងនឹងចូលមកអស់។
 • ឆ្នាំរោង ខែ៨ នឹងជួបទ្រព្យធំៗណាស់។
 • ឆ្នាំម្សាញ់ ខែ១០ ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងកើនឡើងខុសធម្មតា។
 • ឆ្នាំមមី ខែ៩ ការងារគ្រប់យ៉ាងនឹងទទួលបានផលសម្រេច។
 • ឆ្នាំមមែ ខែ១០ នឹងមានអ្នកតាមជួយច្រើនណាស់។
 • ឆ្នាំវក ខែ៧ នឹងមានផ្កាយសំណាងតាមជួយច្រើន។
 • ឆ្នាំរកា ខែ១២ អាចឡើងទាំងឋានៈ និងប្រាក់ខែ។
 • ឆ្នាំច ខែ៧ នឹងមានអ្នកតាមជួយពីក្រោយច្រើន។
 • ឆ្នាំកុរ ខែ៩ លាភកើនឡើងខ្លាំងជាងគេ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង