ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំម្សាញ់

ក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃខាងមុខ ឆ្នាំម្សាញ់ នឹងអាចទទួលបានក្រដាសប្រាក់មួយផ្នែកចូលមក។ ជាពិសេស អ្នកក៏អាចកែប្រែជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាំងស្រុងផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលណាស់។

ឆ្នាំថោះ

ក្នុងពេល៥ថ្ងៃនេះ ឆ្នាំថោះ នឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញដែលមានលក្ខណៈនឹងនរ។ ជាពិសេស អ្នកក៏អាចទទួលបានជំនួយដែលធំខ្លាំងផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យក្នុងរយៈពេលនេះ អ្នកនឹងទទួលបានក្រដាសប្រាក់ក្រាស់ណាស់ចូលឃ្លាំង។

ឆ្នាំមមី

ក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃខាងមុខនេះ ឆ្នាំមមី នឹងចំណេញបានប្រាក់ធំណាស់។ ជាពិសេស អ្នកក៏អាចចាប់បានឱកាសច្រើនក្នុងការបណ្តាក់ទុន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចចំណេញបានប្រាក់ច្រើនមិនគួរឲ្យជឿសោះ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង