ការអាន​ទៅកាន់​កូន​របស់​អ្នក​អាច​ជួយ​អោយ​កុមារ​វិវត្ត​ទៅ​នឹង​ការស្រលាញ់នៃ​ការអាន ហើយ​វា​អាច​ជួយ​អោយ​កុមារ​លូតលាស់​ខាង​គំនិត​បញ្ហា​ផងដែរ​។​

Nemours Foundation បាន​និយាយ​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការអាន​ទៅកាន់​កូន​របស់​អ្នក​៖

  • វា​ជួយ​អោយ​កូន​របស់​អ្នក​សិក្សា​អំពី​ការប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​គ្នា​
  • វា​ណែនាំ​ពី​ទស្សនៈ​មួយចំនួន​ដូចជា ចំនួន​, អក្សរ និង​ពណ៌​ជាដើម​
  • វា​ជួយ​អោយ​កុមារ​មាន​ការវិវត្ត​នៃ​វាក្យ​ស័ព្ទ​, ការ​ស្តាប់ និង​ជំនាញ​នៃ​ការចងចាំ​
  • វា​ជួយ​អោយ​កុមារ​សិក្សា​បន្ថែម​អំពី​ពិភពលោក​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​វា​៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង