ការថែរក្សាកូនដែលមានជំងឺមហារីកអាចជារឿងមួយនាំឲ្យប៉ះទង្គិចទាំងផ្លូវចិត្ត និងកាយ។ យ៉ាងណាមិញ រឿងដ៏ល្អបំផុតដែលឪពុកម្តាយអាចធ្វើបានគឺទទួលយកការជួយពីមិត្តភក្តិ និងក្រុមគ្រួសារ។

  • អ្នកនឹងមានកម្លាំងកាន់តែច្រើនក្នុងការថែរទាំកូនអ្នក ចំណាយពេលវេលាជាមួយក្មេងផ្សេងៗទៀត និងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូ
  • ខណៈពេលដែលមានរឿងមួយចំនួនដែលគ្រាន់តែអ្នក ឬប្តីប្រពន្ធអាចធ្វើបានសម្រាប់កូន វាក៏មានរឿងច្រើនទៀតដូចជា ការដើរទិញឥវ៉ាន់ ការសម្អាត និងការចម្អិនសុទ្ធតែអ្នកផ្សេងអាចជួយអ្នកបានទាំងអស់
  • ការទទួលយកការគាំទ្រពីអ្នកដទៃអាចជួយអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែល្អនៅពេលចូលក្នុងក្រុមដែលរកឃើញជំងឺមហារីកហើយនោះ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង