ខាងក្រោមនេះ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើដែលអាចទទួលបានក្នុង៣ថ្ងៃខាងមុខ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំមមី

ក្នុងរយៈពេល៣ថ្ងៃខាងមុខ ផ្កាយសំណាងរបស់អ្នកនឹងរះ ដោយធ្វើឲ្យលាភអ្នកឡើងមិនធម្មតាឡើយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចប្រទះបានទ្រព្យធំ ធ្វើឲ្យអ្នកអាចរាប់លុយរាប់ដល់វិលមុខតែម្តង។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចក្លាយជាអ្នកមានយ៉ាងងាយ។

ឆ្នាំថោះ

ក្នុង៣ថ្ងៃខាងមុខ អ្នកនឹងអាចកើបបានប្រាក់ច្រើន ដោយធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើរជាខ្លាំង។ ជាពិសេស អ្នកនឹងអាចទទួលបានអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពដែលល្អខ្លាំង។ ម្យ៉ាងទៀត រឿងល្អក៏អាចចូលមកច្រើនផងដែរ។

ឆ្នាំកុរ

ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ មុខរបរអ្នកនឹងរីកចម្រើនខ្លាំង ដោយមានអ្នកជួយច្រើន ធ្វើឲ្យអ្នកអាចទទួលបានចំណូលខ្ពស់។ ជាពិសេស ឱកាសច្រើនក៏អាចចូលមករកអ្នកផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេអាចរកឃើញផ្លូវដែលចំណេញបានប្រាក់ច្រើនបាន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង