ការដែលធ្វើឲ្យគម្រោងហាត់ប្រាណបរាជ័យច្រើនពេកដោយសារតែជីវិតរស់នៅអាចហេតុផលនាំឲ្យសុខភាពមិនអំណោយផលល្អឡើយ។ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកបានបញ្ចូលវាទៅក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបាន អ្នកទំនងជាអាចមើលឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនឯងបានច្រើន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែណាំខ្លះៗអំពីការបញ្ចូលលំហាត់ប្រាណទៅក្នុងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃ៖

  • ចូរប្រើការឡើងជណ្តើរកាំចៀសជាងការប្រើជណ្តើរយន្ត
  • ចូរប្រើវិធីដើរទៅរកអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីពិភាក្សាចៀសវាងការផ្ញើរសាឆ្លងឆ្លើយ
  • ចូរចតឡាន ឬយាន្តយន្តនៅកន្លែងឆ្ងាយពីគោលដៅបន្តិចដើម្បីអ្នកអាចមានពេលវេលាដើរបានយូរ
  • ចូរចូលរួមក្រុមហាត់ប្រាណនានាក្នុងសង្គម
  • ចូរស្តាប់ចម្រៀង ឬមើលទូរទស្សន៍ខណៈពេលដែលកំពុងតែហាត់ប្រាណ
  • ចូរស្វែងរកសកម្មភាពណាមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានទោះបីជាអាកាសធាតុមិនសូវល្អក៏ដោយ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង