ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបស់ដែលអាចនាំយកក្រដាសប្រាក់ដែលធំហើយក្រាស់ចូលមកក្នុងកាបូបលុយរបស់អ្នក។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  • ដាក់អាំងប៉ាវ
  • ដាក់យ័ន
  • ដាក់ក្រដាសប្រាក់ដែលធំជាងគេ
  • ដាក់អាំងប៉ាវដែលមនុស្សចាស់ឲ្យ

ក្នុងកាបូបលុយបើមានរបស់ទាំងនេះ លុយនឹងចូលមកបន្តកណ្តុយគ្នា មិនងាយឈប់នោះឡើយ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង