ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំវក

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំវក មិនដល់រយៈពេល១៥ថ្ងៃផង សំណាងអាក្រក់នឹងចាកឆ្ងាយពីអ្នកអស់ ដោយនាំតែលាភធំមកទេ។ ជាពិសេស ទ្រព្យក្នុងរបស់អ្នកចូលមកក៏មានលក្ខណៈនឹងនរផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានទ្រព្យដែលគ្មានកន្លែងទុកនោះទេ។

ឆ្នាំកុរ

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំកុរ ក្នុងពេលកន្លះខែនេះ លុយដែលចូលមកគឺរាប់មិនចេះអស់នោះឡើយ។ ជាពិសេស ដំណឹងល្អក៏ចូលមកផ្ទួនៗផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនជួបនឹងឧបសគ្គនោះទេ។

ឆ្នាំច

មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំច ក្នុងពេល១៥ថ្ងៃនេះ ផ្កាយសំណាងនឹងរះខ្ពស់ណាស់ក្បែរខ្លួនអ្នក។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកតែងតែទទួលបានផលធំ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមិនជួបនឹងទុក្ខលំបាកទៀតទេ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង