ប្រទេសថៃបានសម្រេចបើកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញនចាប់ពីថ្ងៃទី១ខែវិច្ឆិកាជូនដល់ប្រជាជនមកពីប្រទេសចំនួន៤៦ក្នុងពិភពលោកដោយរួមទាំងកម្ពុជាផង។

រដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចថាប្រជាជនមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេស៤៥ទៀតនឹងមិនបាច់ត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័កឡើយ បើធ្វើតាម លក្ខណ្ឌដូច ខាងក្រោមនេះ។

អ្នកទេសចរមកពីប្រទេសណាមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះត្រូវតែទទួលថ្នាំបង្ការពេញលេញហើយបានស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះយ៉ាងហោចណាស់ ២១ ថ្ងៃមុនពេលចេញដំណើរ។

ពួកគេត្រូវតែមានការធ្វើតេស្ត RT-PCR ដែលផ្តល់លទ្ធផល អវិជ្ជមានចំពោះ Covid-19 មិនលើសពី ៧២ ម៉ោងមុនពេលហោះ ហើររបស់ពួកគេ។

ពួកគេក៏ត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពទូទៅយ៉ាងតិច ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក។

នៅពេលមកដល់អ្នកទេសចរនឹងត្រូវបានធ្វើតេស្ត RT-PCR មួយទៀត ហើយអាចធ្វើដំណើរបន្តដោយគ្មានការ ដាក់ឲ្យ នៅដាច់ពីគេប្រសិន បើការធ្វើតេស្តនេះអវិជ្ជមាន ដោយរង់ចាំលទ្ធផល ពួកគេត្រូវ ស្នាក់នៅមួយយប់នៅសណ្ឋាគារណាមួយ។

ពួកគេត្រូវតែទាញយកកម្មវិធីកម្មវិធីដែលនឹងតាមដានកន្លែងរបស់ពួកគេ។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង