រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​បាន​ប្រកាស​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១​នេះ​ថា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១​តទៅ​នឹង​បើក​ដំណើរការ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​សាធារណៈ និង​ឯកជន​គ្រប់​កម្រិត​ឡើង​វិញ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​រាជធានី ខេត្ត​ទាំងអស់ ។

ក្រសួង​អប់រំ បាន​បញ្ជាក់​ថា តាម​សេចក្តីណែនាំ​ស្តី​ពី​ការ​បង្រៀន និង​រៀន​តាម​បណ្តុះ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​ចំណេះ​ទូទៅ​គ្រប់​កម្រិត គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា ទាំង​សាធារណៈ និង​ឯកជន និង​គ្រឹះស្ថាន​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ បាន​បញ្ជាក់​ថា បន្ទាប់​ពី​ការ​វាយតម្លៃ​លើ​ដំណើរការ​បង្រៀន និង​រៀន​តាម​បណ្តុះ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ ដែល​មាន​ហានិភ័យ​ទាប ។

ក្រសួង​អប់រំ​បាន​បន្ត​ថា ដោយ​«​ឈរ​លើ​មូលដ្ឋាន​នេះ ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ដំណើរការ​អប់រំ​តាម​គន្លង​ប្រក្រតី​ភាព​ថ្មី​ក្នុង​បរិបទ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ ក្រសួង​នឹង​ពង្រីក​វិសាលភាព​នៃ​ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​តាម​បណ្ដុំ​សម្រាប់​គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន នៅ​គ្រប់​កម្រិត ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ទូ​ទាំង​រាជធានី ខេត្ត​ទាំងអស់ ។

ការ​ពង្រីក​វិសាលភាព​នេះ រួម​បញ្ចូល​ទាំង ការ​ពង្រីក​ពី​កម្រិត​ថ្នាក់​ទី​៩ និង​ទី​១២ រហូត​ដល់​គ្រប់​កម្រិត​ថ្នាក់​នៅ​មធ្យមសិក្សា និង​ការ​ពង្រីក​វិសាលភាព​ដល់​កម្រិត​បឋម​សិក្សា​, គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា​សាធារណៈ និង​ឯកជន​, វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​អប់រំ​, វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​, គ្រឹះស្ថាន​បណ្តុះបណ្តាល​គ្រូ​, គ្រឹះស្ថាន​សិក្សាអប់រំ​ពិសេស​, សាលាអនុវត្តន៍ និង​វិទ្យាល័យ​ចំណេះ​ទូទៅ​និង​អប់រំ​បច្ចេកទេស ដោយ​គោរព​តាម​យ៉ាង​ខ្ជាប់ខ្ជួន​នូវ​បទដ្ឋាន​សុខាភិបាល​ជា​ធរមាន​» ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង