ខាងក្រោមនេះ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបប្រើសំបកចេកដើម្បីធ្វើឲ្យធ្មេញអ្នកស។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

នៅពេលដែលធ្មេញអ្នកស អ្នកមិនចាំបាច់ទៅសម្អាតធ្មេញនៅកន្លែងគេឡើយ ដោយអ្នកអាចទិញចេកមកញ៉ាំ ហើយទុកសំបកចេក ដើម្បីធ្វើឲ្យធ្មេញអ្នកស។ អ្នកអាចយកសំបកចេកនេះមកជូតលើធ្មេញអ្នកចុះឡើង ដោយដុសចុះឡើង នោះនឹងអាចសម្អាតស្នាមលឿងលើធ្មេញអ្នក ដោយធ្វើឲ្យធ្មេញអ្នកអាចសដូចជាលាងធ្មេញអញ្ចឹង។ ប៉ុន្តែអ្នកគួរតែព្យាយាមអនុវត្ត ទើបអាចឃើញប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង