ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំមមី

ឆ្នាំមមី ជាបុគ្គលដែលបរាជ័យ តែងក្រោកឈរឡើងវិញ ហើយដើរទៅមុខ ដើម្បីរកឃើញផ្លូវជោគជ័យ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះ នឹងអាចបង្កើតបានមុខរបរដែលជោគជ័យមួយ។ ដូចនេះ គេមិនខ្វះទេគឺលុយ។

ឆ្នាំថោះ

ឆ្នាំថោះ ជាមនុស្សដែលមិនធ្វើឲ្យខ្លួនធ្លាក់ក្នុងទុក្ខលំបាកយូរឡើយ ដោយតែងតស៊ូដើរទៅរកផ្លូវទ្រព្យជានិច្ច។ ជាពិសេស ក្នុងរយៈពេល៧ឆ្នាំខាងមុខនេះ អ្នកនឹងមានលាភក្រៅធ្លាក់ចុះមក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមិនខ្វះលុយចាយនោះឡើយ។

ឆ្នាំមមែ 

ឆ្នាំមមែ តែងគិតច្បាស់ មុននឹងធ្វើអ្វីមួយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាមិនសូវធ្ងន់ធ្ងរឡើយ។ ដូចនេះ ក្នុងពេល៧ឆ្នាំខាងមុខ បញ្ហា និងឧបសគ្គនឹងចេញអស់ ដោយមានតែសំណាងល្អទេតាមជួយអ្នកឲ្យរកបានទ្រព្យច្រើន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង