ខាងក្រោមនេះ health.com.kh យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីតារាងនៃឆ្នាំបុរសដែលមិនត្រូវនឹងនារីឆ្នាំទាំង១២។ បើអ្នករៀបការនឹងបុរសដែលមានឆ្នាំមិនត្រូវគ្នា នោះទ្រព្យមិនងាយចូលមករកអ្នកទេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំនារី ឆ្នាំបុរស
ជូត វក ឆ្លូវ និងរោង
ឆ្លូវ ជូត រកា និងម្សាញ់
ខាល មមី ច និងកុរ
ថោះ បុរសឆ្នាំណាក៏ធ្វើឲ្យគេមានដែរ
រោង រកា ម្សាញ់ និងវក
ម្សាញ់ ថោះ វក និងឆ្លូវ
មមី ខាល ច និងមមែ
មមែ មមី ថោះ និងកុរ
វក ម្សាញ់ ជូត និងរោង
រកា រៀបការជាមួយបុរសណាក៏មានដែរ
រៀបការជាមួយនរណា ក៏អាចក្លាយជាសេដ្ឋីទាំងពីរនាក់ដែរ
កុរ កុរ វក និងឆ្លូវ
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង