​ចាប់ពី​អាយុ ៦ ខែ​ដល់ ១ ឆ្នាំ ធ្មេញ​ទារក​ដំបូង​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ដុះ​។ ធ្មេញ​ផ្នែក​ខាងមុខ​ទាប​ពីរ​លេចចេញ​មុន​។ នៅ​អាយុ 3 ឆ្នាំ​ធ្មេញ​របស់​កុមារ​នឹងមាន​លក្ខណៈ​ពេញលេញ​។ នៅពេលនេះ​កូន​របស់​អ្នក​នឹងមាន​ធ្មេញ​ប្រហែល ២០ ។​

​ខាងក្រោម​នេះ ជា​លំដាប់​នៃ​ការ​ដុះធ្មេញ​របស់​កុមារ​:

-​អាយុ ៩-១៣ ខែ​៖ ធ្មេញ​ផ្នែក​ខាងលើ​ពីរ​ដុះ​ចេញមក​។​
-​អាយុ ១០-១៦ ខែ​៖ ទារក​ដុះធ្មេញ​ផ្នែក​ខាងមុខ​ក្រោម​ពីរ​។​
-​អាយុ ១៣-១៩ ខែ​៖ ថ្គាម​ខាងលើ​ពីរ​ដំបូង​លេច​ចេញមក​។​
-​អាយុ ១៤-១៨ ខែ​៖ ទារក​ដុះ​ថ្គាម​ក្រោម​ពីរ​បន្ថែមទៀត​។​
-​អាយុ ១៦-២២ ខែ​៖ ធ្មេញ​ចង្កូម​ធំ​ពីរ​ចាប់ផ្តើម​ដុះ​។​
-​អាយុ ១៧-២៣ ខែ​៖ បន្ទាប់ គឺ ធ្មេញ​ចង្កូម​ក្រោម ២ ។​
-​អាយុ ២៣-៣១ ខែ​៖ ថ្គាម​ក្រោម​ពីរ​ដុះ​ចេញមក​។​
-​អាយុ ២៥-៣៣ ខែ​៖ ថ្គាម​លើ​ពីរ​ចុងក្រោយ​នឹង​ដុះ​។​

​នៅ​អាយុ ៣ ឆ្នាំ​កុមារ​នឹងមាន​ធ្មេញ ២០​។ ការប្តូរ​ធ្មេញ​ថ្មី និង​លំដាប់​នៃ​ការ​ដុះធ្មេញ នឹង​បន្ត​រហូតដល់​កូន​របស់​អ្នកមាន​អាយុ​ប្រហែល ១២ ឆ្នាំ​។ ជាធម្មតា​ក្មេងៗ​ចាប់ផ្តើម​ប្តូរ​ធ្មេញ​កំណើត​នៅ​អាយុ ៦ ឆ្នាំ​៕​

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង