ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំមមី

 • ឆ្នាំមមី ជួបនឹងឆ្នាំមមែ លាភចូលមិនឈប់ទេ។
 • ឆ្នាំមមី ជួបនឹងឆ្នាំខាល ទ្រព្យធំនឹងមករក។
 • ឆ្នាំមមី ជួបនឹងឆ្នាំច លុយធំចូលគ្រប់ពេល។
 • ឆ្នាំមមី ជួបនឹងឆ្នាំរោង មិនខ្លាចខ្វះលុយចាយឡើយ។
 • ឆ្នាំមមី ជួបនឹងឆ្នាំវក នឹងឡើងឋានៈធំ។
 • ឆ្នាំមមី មិនអាចជួបនឹងឆ្នាំជូតទេ ព្រោះអាចបាត់បង់ទ្រព្យបាន។
 • ទិសនាំសំណាងជូនឆ្នាំមមី គឺទិសខាងកើត។

ឆ្នាំមមែ

 • ឆ្នាំមមែ ជួបនឹងឆ្នាំកុរ នឹងមានទ្រព្យធំចូលគ្រប់ពេល។
 • ឆ្នាំមមែ ជួបនឹងឆ្នាំថោះ លុយធំនឹងចូលមក។
 • ឆ្នាំមមែ មិនអាចជួបនឹងឆ្នាំឆ្លូវឡើយ ព្រោះជាឆ្នាំឆុងគ្នា។
 • ទិសនាំលាភជូនឆ្នាំមមែ គឺទិសខាងជើង។

ឆ្នាំវក

 • ឆ្នាំវក ជួបឆ្នាំរោង មិនខ្លាចគ្មានឋានៈធំអង្គុយទេ។
 • ឆ្នាំវក ជួបឆ្នាំជូត ទ្រព្យធំនឹងចូលខ្លាំង។
 • ឆ្នាំវក មិនអាចជួបឆ្នាំខាល​ និងកុរទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យទ្រព្យហូរចេញក្រៅច្រើន។
 • ទិសដែលនាំសំណាងល្អជូនឆ្នាំវក គឺទិសខាងលិច៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង