ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំថោះ

 • ឆ្នាំថោះ ជួបឆ្នាំរោង នឹងនាំលាភធំចូលមក។
 • ឆ្នាំថោះ ជួបឆ្នាំកុរ នឹងមានទ្រព្យធំចូល។
 • ឆ្នាំថោះ ជួបឆ្នាំមមែ មុខរបរនឹងរីកចម្រើនខ្លាំង។
 • ឆ្នាំថោះ ឆុងនឹងឆ្នាំខាល ដោយអាចបំផ្លាញសំណាងអ្នកបាន។
 • ទិសដែលអាចនាំលុយធំ គឺទិសខាងជើង។

ឆ្នាំរោង

 • ឆ្នាំរោង ជួបនឹងឆ្នាំរកា លាភធំចូលមកខ្លាំងណាស់។
 • ឆ្នាំរោង ជួបនឹងឆ្នាំជូត មហាទ្រព្យចូលមកខ្លាំង។
 • ឆ្នាំរោង ជួបនឹងឆ្នាំវក អាចឡើងឋានៈធំ។
 • ឆ្នាំរោង គួរតែប្រយ័ត្នពីឆ្នាំច ទើបក្រដាសប្រាក់ធំមិនហូរចេញ។
 • ទិសដែលអាចនាំសំណាងល្អ គឺទិសខាងលិច។

ឆ្នាំម្សាញ់

 • ឆ្នាំម្សាញ់ ជួបនឹងឆ្នាំវក អាចឡើងឋានៈខ្ពស់។
 • ឆ្នាំម្សាញ់ ជួបនឹងឆ្នាំរកា លាភនឹងរត់មករក។
 • ឆ្នាំម្សាញ់ ជួបនឹងឆ្នាំឆ្លូវ រកលុយបានគ្រប់កន្លែង។
 • ឆ្នាំម្សាញ់ គួរតែប្រយ័ត្នពីឆ្នាំកុរ ព្រោះអ្នកទាំងពីរឆុងគ្នា។
 • ទិសដែលនាំទ្រព្យធំ គឺទិសខាងត្បូង៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង