ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

 • ឆ្នាំជូត ជួបនឹងរោង នឹងបង្កើតបានទ្រព្យធំ
 • ឆ្នាំជូត ជួបនឹងវក នឹងទទួលបានឋានៈធំ
 • ឆ្នាំជូត ជួបនឹងមមី និងមមែ នឹងគ្មានលុយចូលទេ
 • ឆ្នាំជូត គួរតែប្រយ័ត្នពីភ្លើង ហើយទិសដែលនាំលាភជូនអ្នកគឺ ទិសខាងលិច។

ឆ្នាំឆ្លូវ

 • ឆ្នាំឆ្លូវ ជួបនឹងឆ្លូវ នឹងមានលាភខ្ពស់ណាស់ចូលមក
 • ឆ្នាំឆ្លូវ ជួបនឹងម្សាញ់ នឹងទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើន
 • ឆ្នាំឆ្លូវ ជួបនឹងរកា នឹងមានទ្រព្យធំចូល
 • ឆ្នាំឆ្លូវ ជួបនឹងមមែ និងមមី នឹងគ្មានទ្រព្យចូលទេ ហើយទិសដែលនាំលាភគឺ ទិសខាងត្បូង។

ឆ្នាំខាល

 • ឆ្នាំខាល ជួបនឹងកុរ នឹងរស់ដោយសោយសុខណាស់
 • ឆ្នាំខាល ជួបនឹងមមី មុខរបរនឹងរីកចម្រើនខ្លាំង
 • ឆ្នាំខាល ជួបនឹងច លុយចូលមិនឈប់ទេ
 • ឆ្នាំខាល ជួបនឹងវក និងម្សាញ់ គ្មានលុយចូលឡើយ ហើយទិសដែលនាំលាភគឺ ទិសខាងកើត៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង