ខាងក្រោមនេះ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំខាល

ក្នុង១០ថ្ងៃខាងមុខ អ្នកនឹងមានទេវតាទ្រព្យជួយ ថែមទាំងមានមនុស្សច្រើនជួយផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យផ្លូវលាភអ្នករីកជាខ្លាំង។ ដូចនេះ អ្នកនឹងអាចរស់នៅបានយ៉ាងសុខស្រួល ព្រោះទ្រព្យអ្នកចូលច្រើនទប់មិនឈ្នះឡើយ។

ឆ្នាំរោង

ត្រឹម១០ថ្ងៃខាងមុខទេ អ្នកនឹងមានលុយចាយមិនអស់ឡើយ ព្រោះមានអ្នកនាំឲ្យអ្នកច្រើនណាស់។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមិនចាំបាច់ជ្រួញចិញ្ចើមទៀតឡើយ ដោយសារតែទ្រព្យអ្នកចូលមកមិនតិចនោះទេ ដោយធ្វើឲ្យអ្នកចាយគ្រប់ ហើយសល់ផងដែរ។

ឆ្នាំច

១០ថ្ងៃខាងមុខនេះ ផ្កាយសំណាងនឹងរះខ្ពស់ជិតអ្នក ដោយធ្វើឲ្យលាភអ្នកឡើងខ្ពស់បាន។ ដូចនេះ បើនិយាយពីជីវភាពថ្ងៃខាងមុខវិញ អ្នកនឹងមានសម្បូរហូរហៀរ មិនខ្វះលុយចាយដូចពីមុនឡើយ៕