ខាងក្រោមនេះ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកពីល្បែងដែលអ្នកគួរតែឲ្យកូនលេងដើម្បីឲ្យខួរក្បាលគេឆ្លាត។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. អ្នកអាចចាប់ផ្តើមបង្រៀនកូនឲ្យឡើងជណ្តើរបាន ព្រោះក្នុងអាយុនេះ បើកូនចេះឡើងជណ្តើរ នោះខួរក្បាលគេនឹងមិនធម្មតាឡើយ។ ដូចនេះ អ្នកអាចនៅជិតគេដើម្បីមើលគេឡើងជណ្តើរបាន ដើម្បីកុំឲ្យគេដួល។
  2. អ្នកក៏អាចនាំគេជិះតុកតុកដើរលេងក៏បានដែរ ព្រោះវាសុទ្ធតែជាការវឹកហាត់ខួរក្បាលរបស់កូនឲ្យឆ្លាតវៃបាន។
  3. អ្នកអាចលេងបាល់បោះ ទទួលបាល់ពីកូន ឬទាត់បាល់ជាដើម ព្រោះល្បែងទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យកូនអាចមានខួរក្បាលល្អបាន។
  4. អ្នកអាចហៅកូនឲ្យមើលរបស់ដែលនៅជុំវិញខ្លួន ដោយសង្កេតឲ្យបានច្រើន ទើបអាចធ្វើឲ្យកូនកើតចម្ងល់ ដោយធ្វើឲ្យគេអាចចាប់ផ្តើមប្រើខួរក្បាលបាន។
  5. អ្នកអាចនាំកូនឲ្យស្តាប់សម្លេងខ្យល់បាន ព្រោះវាជាសម្លេងដែលអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនលូតលាស់បានល្អ ដោយឆ្លាតបាន។
  6. អ្នកក៏អាចនាំកូនឲ្យហិតក្លិនផ្កា ឬក្លិនភ្លៀងក្រោយពេលរាំងផងដែរ ព្រោះវាសុទ្ធតែធ្វើឲ្យកូនឆ្លាតទាំងអស់។
  7. អ្នកអាចឲ្យកូនភ្លក់គ្រប់រសជាតិដូចជា ជូរ ប្រៃ ផ្អែម និងល្វីងជាដើម ព្រោះវាដូចជារសជាតិក្នុងជីវិតអញ្ចឹង ដោយធ្វើឲ្យកូនអាចដឹងពីគ្រប់រសជាតិតាំងពីតូច ទើបធ្វើឲ្យខួរក្បាលគេឆ្លាតបាន៕