ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបទុកដាក់ចង្កឹះឲ្យមានអនាម័យល្អ។ តើមានវិធីធ្វើបែបណាខ្លះទៅ?

ចង្កឹះចែកចេញជាផ្នែកលើ និងផ្នែកក្រោម ដោយផ្នែកលើ ជាផ្នែកដែលអ្នកចាប់ម្ហូប ហើយផ្នែកក្រោមជាផ្នែកដែលអ្នកប្រើសម្រាប់កាន់។ ដូចនេះ ក្រោយពេលដែលអ្នកលាងចង្កឹះរួច បើប្រអប់ដាក់ចង្កឹះរបស់អ្នកមានលក្ខណៈបញ្ឈរ អ្នកគួរតែដាក់ផ្នែកលើនៅលើ ហើយផ្នែកក្រោមនៅក្រោម មានន័យថា ដោយដោតផ្នែកក្រោមចុះក្រោម។ ប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកដាក់ចូលប្រអប់ អ្នកគួរតែហាលវាឲ្យស្ងួតជាមុនសិន ហើយអ្នកគួរតែផ្លាស់ប្តូរចំនួន៦ម្តង។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើយូរ វាអាចផ្ទូកមេរោគលើនោះ ដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកជាខ្លាំង៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង