ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានជំងឺកូវីដ១៩មានការប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងនាំអោយកើតមានជំងឺត្រៀមព្រាយក្រឡាភ្លើង។ ដូច្នេះ ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះត្រូវប្រយ័ត្ន និងការពារខ្លួនអោយបានល្អហើយគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំដើម្បីកុំអោយមានហានិភ័យនេះ។

ការស្រាវជ្រាវទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ១៩បានបង្ហាញថាពួកគេប្រឈមមុខខ្ពស់ជាងស្ត្រីមិនមានកូវីដ១៩ដល់ទៅ៦២ភាគរយនៅក្នុងការកើតមានជំងឺត្រៀមព្រាយក្រឡាភ្លើងទាំងកម្រិតស្រាលនិងកម្រិតធ្ងន់។

លទ្ឋផលនេះគឺផ្អែកលើការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន២៦។ តាមរយះ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះ ជំងឺកូវីដ១៩បានធ្វើអោយស្ត្រីកាន់តែងាយគ្រោះថ្នាក់កើតមាន ជំងឺត្រៀមព្រាយក្រឡាភ្លើង។

លទ្ឋផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីរោគស្រ្តីនិងសម្ភពអាមេរិក។

ដូច្នេះសូមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងអស់ប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតដើម្បីកុំអោយកើតមានជំងឺកូវីដ១៩៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង