ការដែលមានដាក់ជាតិផ្អែមបន្ថែមទៅក្នុងរបបអាហារដែលអ្នកញ៉ាំ ប្រហែលជាជួយឲ្យគេងលក់កាន់តែស្រួលនៅពេលយប់បាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំខ្លះអំពីការញ៉ាំផ្អែមដើម្បីគេងកាន់តែលក់ស្រួល៖

  • ការដែលញ៉ាំជាតិផ្អែមច្រើនពេកប្រហែលជាធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមខ្លាំងនឹងការគេងមមើរ
  • ថាមពលប្រហែលជាបាត់បង់ក្រោយពីញ៉ាំអាហារមានជាតិផ្អែមខ្ពស់ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ងងុយនៅពេលថ្ងៃ
  • ចូរចៀសវាងការញ៉ាជាតិផ្អែមកៃឆ្នៃដែលមានក្នុងទឹកផ្លែឈើកំប៉ុង បង្អែម ទឹកក្រូចកំប៉ុង និងផាស្តា៕