របបអាហារមានជីវជាតិគឺជារឿងដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺរលាកពោះវៀន (Irritable Bowel Disease, IBD) ដោយសារតែវាប្រហែលជាបង្កើនការប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនឹងការកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ យ៉ាងណាមិញ អត្ថប្រយោជន៍នៃរបបអាហារសម្បូរជីវជាតិអាចមានដូចជា៖

មិនសូវមានរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកពោះវៀន
បន្ថយការប្រឈមនឹងការកង្វះជាតិដែក ឬកាលស្យូម
ពង្រឹងដល់សុខភាពឆ្អឹង
ទម្ងន់រាងកាយកាន់តែមានសុខភាពល្អ
សម្រួលដល់ការសម្របសម្រួលអ័រម៉ូនក្នុងរាងកាយក្មេងស្រី និងស្រ្តី៕