នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឈ្មោះ​ មាន​ម្តាយ​មួយ​ចំនួន​បាន​កើតកូន​ភ្លោះ​ពីរ​ហើយ​ខ្លះ​ទៀត​ក៏​កើតកូន​ភ្លោះ​បី​។​តើ​កូនភ្លោះ​ទាំងនេះ​អាច​កើត​មានបាន​ដោយ​យន្តការ​បែប​ណា​?
មាន​យន្តការ​ពីរ​យក​មក​ពន្យល់​អំពី​ការ​មានកូន​ភ្លោះ​នេះ​។​យន្តការ​តី​មួយ​គឺ​នៅ​ពេល​ដែល​ស្ត្រី​បញ្ចេញ​មេជី​វិត​ញី​លើស​ពី​មួយ​នៅ​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ កូនភ្លោះ​នោះ​non-identical​ twins​អាច​នឹង​កើត​មាន​មក​ពី​មេជី​វិត​២​ផ្សេង​គ្នា​ដែល​នឹង​ជួប​ជាមួយ​មេជី​វិត​ឈ្មោល​ពីរ​ផ្សេង​គ្នា​។​ពេល​នោះ​គឺ​អំប្រ៊ីយ៉ុង​នីមួយៗ​នឹង​មាន​សុក​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​វា​នៅ​ក្នុង​ស្បូន​ស្ត្រី​។​យន្តការ​ទី​ពីរ​គឺ​ការ​មានកូន​ភ្លោះ​ideintical​ twins​។​ចំពោះ​កូនភ្លោះ​identical​ twins​វិញ​គឺ​កើត​មាន​ដោយសារ​តែ​មេជី​វិ​ញី​មួយ​បង្ក​កំណើត​ជាមួយ​មេជី​វិត​ឈ្មោល​មួយ​។​ពេល​ក្រោយមក​វា​បាន​បំបែក​ខ្លួន​ជា​២​ហើយ​វា​បាន​រីក​លូតលាស់​ដាច់​ដោយឡែក​ពី​គ្នា​ទៅ​ជា​កូនភ្លោះ​ដែល​មាន​ហ្សែ​ន​ដូច​គ្នា​ដែល​មាន​សុក​តែ​មួយ​រួម​គ្នា​។​ផ្ទៃពោះ​កូនភ្លោះ​ដទៃ​ទៀត​ដូច​ជា​ភ្លោះ​បី​ជាដើម​គឺ​មាន​យន្តការ​បង្ក​កំណើត​ដូច​គ្នា​។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង