ខាងក្រោមនេះ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលអ្នកអាចទទួលបានក្រោយពេលដែលញ៉ាំដំឡូងពណ៌ស្វាយនេះរួច។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. ដំឡូងស្វាយមួយនេះ មានសារធាតុដែលអាចជួយធ្វើឲ្យក្រពះ និងពោះវៀនអ្នកដំណើរការល្អ ដោយអាចជួយជម្រះជាតិពុលចេញមកក្រៅទៀតផង។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យក្រពះ និងពោះវៀនអ្នកមិនសូវជួបនឹងបញ្ហាឡើយ។
  2. នៅក្នុងនោះក៏មានសារធាតុដែលអាចជួយការពាររាងកាយអ្នកដើម្បីទប់ទល់មិនឲ្យកោសិកាមហារីកងាយដុះក្នុងរាងកាយអ្នកឡើយ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែញ៉ាំឲ្យបានច្រើន ដើម្បីអាចចៀសពីជំងឺមហារីកនេះ។
  3. ក្រោយពេលដែលអ្នកបរិភោគដំឡូងពណ៌ស្វាយនេះរួច ថ្លើមអ្នកនឹងមិនងាយកើតមានបញ្ហាឡើយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យជំងឺថ្លើមមិនងាយមករកអ្នកនោះទេ។
  4. ប្រសិនជាអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់ អ្នកអាចញ៉ាំដំឡូងពណ៌ស្វាយនេះបាន ព្រោះក្នុងនោះមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចជួយបញ្ចុះកាឡូរីក្នុងរាងកាយអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមានរាងស្អាតតែម្តង។
  5. ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយអ្នកនឹងរឹងមាំពេលដែលអ្នកញ៉ាំដំឡូងពណ៌ស្វាយមួយនេះ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមិនងាយប្រឈមមុខនឹងជំងឺនានាឡើយ៕