ការសិក្សា​ថ្មី​មួយ​បង្ហាញ​ថា ការ​លេងល្បែង​ផ្គុំ​រូប​នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​មាន​អាយុ​ពី ២ ទៅ ៤​ឆ្នាំ អាច​ជួយ​កុមារ​ក្នុង​ការវិវត្តន៍​ជំនាញ​នៃ​ទំហំ​របស់​វត្ថុ​ឱ្យបាន​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ​ឡើង​។​

​ ​ជំនាញ​នៃ​ទំហំ​របស់​វត្ថុ​នេះ​គឺជា​សមត្ថភាព​ដែល​អាច​គិត​ពី​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ជ្រុង​បី​នៃ​វត្ថុ​នោះ​។​

​ ​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​ស៊ីកា​ហ្គូ​បាន​ពិនិត្យ​លើ​ទំនាក់ទំនង​រវាង​កុមារ​និង​ឪពុកម្តាយ ៥៣​គូ ហើយ​បាន​រកឃើញថា កុមារ​ដែល​លេងល្បែង​ផ្គុំ​រូប​ក្នុង​ចន្លោះ​ពី​អាយុ ២៦ ទៅ ៤៦​ខែ មាន​ជំនាញ​នៃ​ទំហំ​ល្អ​នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​អាយុ ៥៤​ខែ​។​

​ ​ក្រុម​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ក៏​បាន​រកឃើញ​ទៀតថា​៖ ឪពុកម្តាយ​ដែល​មាន​ប្រាក់ចំណូល​ខ្ពស់​ច្រើន​តែ​ជំរុញ​ឱ្យ​កូន​របស់​ពួកគេ​លេងល្បែង​ផ្គុំ​រូប​ឱ្យបាន​ញឹកញាប់​, ក្មេងប្រុស​លេងល្បែង​ផ្គុំ​រូប​ដែល​ស្មុគស្មាញ​ជាង​ក្មេងស្រី​, ហើយ​ឪពុកម្តាយ​ក្មេងប្រុស​ប្រើពាក្យ​បច្ចេកទេស​នៃ​ជំនាញ​ទំហំ​នៅពេល​លេងល្បែង​ផ្គុំ​ច្រើន​ជាង​ឪពុកម្តាយ​ក្មេងស្រី​។​

​ ​អ្នកជំនាញ​ចិត្ត​វិទ្យា ស៊ូ​សាន ឡឺ​វីន Susan Levine និយាយថា សមត្ថភាព​ប្រភេទ​នេះ គឺជា​កត្តា​សំខាន់​នៃ​កុមារ​ដែល​ជ្រើសរើស​ការសិក្សា​និង​ការងារ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា វិស្វកម្ម និង​គណិតវិទ្យា ទៅ​ថ្ងៃ​អនាគត​។​

​ ​ការសិក្សា​នេះ​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ក្នុង​សា​ពត៌មាន ការវិវត្ត​ន៏​នៃ​វិទ្យាសាស្ត្រ​។​

​ ​អ្នកជំនាញ​ចិត្ត​វិទ្យា ឡឺ​វីន និយាយថា “​ការសិក្សា​បន្ត​ចាំបាច់​ត្រូវ​កំណត់​ថា​តើ​ការ​លេងល្បែង​ផ្គុំ​រូប​និង​ភាសា​ដែល​កុមារ​ស្តាប់​ឮ​ពី​គំនិត​នៃ​ជំនាញ​ទំហំ​មាន​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ការវិវត្តន៍​នៃ​ជំនាញ​នេះ​ឬ​យ៉ាងណា ហើយ​ពិនិត្យ​មើល​ថា​ហេតុអ្វី​បានជា​មាន​ភាពខុស​គ្នា​នៃ​ភេទ​ក្នុង​កម្រិត​ភាព​ពិបាក​នៃ​ការ​លេងល្បែង​ផ្គុំ​រូប ហើយ​និង​ក្នុង​ទំនាក់ទំនង​របស់​ឪពុក​ម្តាយ​ជាមួយនឹង​កូន​ប្រុស​និង​ស្រី​”​។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង