ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីចលនាដែលអាចធ្វើឲ្យមុខអ្នកស្អាតបាន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1. ដំបូងអ្នកអាចបិតមាត់ឲ្យជិត ហើយប្រើចុងអណ្តាអ្នកបង្វិលចុះឡើងក្នុងមាត់ ដោយបង្វិលមកផ្នែកខាងឆ្វេងមុន។

2. នៅពេលដែលអ្នកបង្វិលអណ្តាតក្នុងមាត់ អ្នកគួរតែធ្វើមាត់ឲ្យប៉ោងដូចក្នុងរូប។

3. អ្នកអាចបង្វិលឆ្វេងស្តាំៗចំនួន២០ដង។ ក្រោយពេលដែលអ្នកធ្វើរួច អ្នកអាចយកកញ្ចក់មកមើលបាន នោះអ្នកនឹងអាចឃើញមុខអ្នកមានលក្ខណៈប្លែក។ ការធ្វើបែបនេះ ដើម្បីឲ្យឈាមដើរបានស្រួល ថែមទាំងជួយបណ្តឹងស្បែកមុខអ្នកបានទៀតផង។ អ្នកអាចធ្វើចំនួន២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ នោះក្រោយពេលមួយអាទិត្យ អ្នកនឹងឃើញលទ្ធផល៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង