​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​រកឃើញថា និស្សិត​ផ្ញើរ​សារ​លេង​នៅក្នុង​ម៉ោង​រៀន​ជា​ញឹកញាប់ ដែល​វា​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការយកចិត្តទុកដាក់​និង​ការរៀនសូត្រ​របស់​ពួកគេ​។​

​ ​ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​នេះ​បាន​សុំ​ឱ្យ​និស្សិត​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ Pittsburgh ឱ្យបំពេញ​កម្រង​សំណួរ​ដែល​បាន​សួរ​ពួកគេ​ពី​ចំនួន​សារ​ដែល​ពួកគេ​ផ្ញើរ​ចេញ​និង​ទទួល​ក្នុង​ម៉ោង​រៀន​និង​កម្រិត​ដែល​ពួកគេ​រៀន​បាន​នៅក្នុង​ថ្នាក់​។​

​ ​ជា​មធ្យម និស្សិត​អាន​សារ​ចំនួន ២,៦ និង​ទទួល​សារ ២,៤ នៅក្នុង​ម៉ោង​រៀន​។​

​ ​និស្សិត​ដែល​ផ្ញើរ​សារ​តិច​នៅក្នុង​ម៉ោង​រៀន​ហាក់ដូចជា​អ្នក​ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​ខ្លួនឯង​បាន​ច្រើន​ជាង​អ្នក​ដ​ទស ហើយ​ពួកគេ​និយាយ​ថា​បាន​យកចិត្តទុកដាក់​ទៅលើ​ការបង្រៀន​របស់​គ្រូ​បាន​ច្រើន​។ អ្នក​ដែល​គ្រប់គ្រង​ខ្លួនឯង​និង​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ការបង្រៀន​របស់​គ្រូ​បាន​ច្រើន បាន​ទទួល​ពិន្ទុ​ល្អ ហើយ​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ពួកគេ​បាន​រៀនសូត្រ​ច្រើន​នៅក្នុង​ថ្នាក់​ជាង​អ្នក​ដែល​មាន​ការគ្រប់គ្រង​ខ្លួនឯង​បាន​ទាប​។​

​ ​ការសិក្សា​បាន​ចេញផ្សាយ​ក្នុង​អ៊ី​ន​ធើ​ណេត ហើយ​នឹង​ចេញ​ក្នុង​ច្បាប់​ខែកក្កដា របស់​សារពត៌មាន Communication Education​។​

​ ​សាស្ត្រាចារ្យ Fang-Yi Flora Wei បាន​និយាយថា “​យើង​ដឹង​ពី​ការស្រាវជ្រាវ​ពីមុន​ថា និស្សិត​ដែល​មាន​ទម្លាប់​លេង​សារ​ជា​ប្រចាំ​នឹង​បន្ត​ទម្លាប់​លេង​សារ​នៅក្នុង​ម៉ោង​រៀន​។ ឥលូវ​យើង​ឃើញថា ការលេង​សារ​នៅក្នុង​ម៉ោង​រៀន​ប៉ះពាល់​ដល់​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការយកចិត្តទុកដាក់​របស់​និស្សិត​”​។​

​ ​សាស្ត្រាចារ្យ Wei បាន​បន្តថា “​និស្សិត​ទាំងនោះ​ជឿ​ថា​ពួកគេ​អាច​ធ្វើ​ការងារ​ជាច្រើន​ក្នុងពេល​ដែល​ពួកគេ​កំពុង​រៀន ដូច​ជា​ការ​ស្តាប់​គ្រូ​និង​ការសរសេរ​សារ​ក្នុងពេល​តែមួយ​។ ប៉ុន្តែ​កង្វល់​របស់​យើង​គឺ​មិន​មែន​ថា​តើ​សិស្ស​អាច​រៀន​នៅពេលដែល​ពួកគេ​ធ្វើ​ការងារ​ច្រើន​ក្នុងពេល​តែមួយ​ឬ​យ៉ាងណា​នោះទេ កង្វល់​របស់​យើង​គឺ​តើ​ពួកគេ​អាច​រៀន​បាន​កម្រិត​ណា​ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មិន​បាន​ផ្តល់​ការយកចិត្តទុកដាក់​ពេញលេញ​ទៅលើ​ការបង្រៀន​”​។​

​ ​គាត់​មិន​ជឿ​ថា​ការហាម​មិន​ឱ្យ​សរសេរ​សារ​ក្នុង​ម៉ោង​រៀន​គឺជា​វិធីសាស្ត្រ​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដូច​ជា​ការ​ដែល​គ្រូបង្រៀន​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​បង្រៀន​ដែលមាន​ទំនាក់ទំនង​រវាង​សិស្ស​និង​គ្រូ ឬ​វិធីសាស្ត្រ​ផ្សេងៗ​ដែល​អាច​ទាក់ទាញ​និង​រក្សា​ការយកចិត្តទុកដាក់រ​បស់​និស្សិត​នោះទេ​។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង